ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

RESISTOR ตัวต้านทาน

0603-SMD
0603-SMD
0805-SMD
0805-SMD
METAL FILM
METAL FILM
PACKAGE
PACKAGE
SINK
SINK
Potentiometers (VR)
Potentiometers (VR)
เรียงลำดับโดย:
10K Ohm 1-2W 1เปอร์เซ็น
10K Ohm 1-2W 1เปอร์เซ็น
10K Ohm 1-2W 1เปอร์เซ็น
2.00 บาท
3.3K Ohm 1- 4W 1เปอร์เซ็น
3.3K Ohm 1- 4W 1เปอร์เซ็น
3.3KOhm 1- 4W 1เปอร์เซ็น
1.00 บาท
5 Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
5 Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
5 Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
1.00 บาท
51K Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
51K Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
51K Ohm 1-4W 1เปอร์เซ็น
1.00 บาท
6.2 Ohm 1-4W
6.2 Ohm 1-4W
6.2 Ohm 1-4W
1.00 บาท
RES-CHIP-390-(R1005)
RES-CHIP-390-(R1005)
RES-CHIP-390-(R1005)
1.00 บาท
RES,CHIP-39-(R1005)
RES,CHIP-39-(R1005)
RES,CHIP-39-(R1005)
1.00 บาท