ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

POWER MODULE

เรียงลำดับโดย:
1MBI75L-060
1MBI75L-060
1MBI75L-060
1,500.00 บาท
2DI150D-050
2DI150D-050
2DI150D-050
2,000.00 บาท
2DI150D-050C
2DI150D-050C
2DI150D-050C
2,000.00 บาท
2FI100A-060C
2FI100A-060C
2FI100A-060C
1,200.00 บาท
2MBI150VA-060-50 (มือสอง)
2MBI150VA-060-50 (มือสอง)
2MBI150VA-060-50 (มือสอง)
1,250.00 บาท
6DI15A-060
6DI15A-060
6DI15A-060
3,200.00 บาท
6DI30B-050
6DI30B-050
6DI30B-050
1,850.00 บาท
6DI75A-050
6DI75A-050
6DI75A-050
1,800.00 บาท
6DI85A-060
6DI85A-060
6DI85A-060
1,790.00 บาท
6MBI150VB-120-50 (มือสอง)
6MBI150VB-120-50 (มือสอง)
6MBI150VB-120-50
3,200.00 บาท
6MBI75FA-060 (มือสอง)
6MBI75FA-060 (มือสอง)
600V 6x75A
2,500.00 บาท
6MBP20RTA060-01
6MBP20RTA060-01
6MBP20RTA060-01
3,330.00 บาท
6RI100G-160
6RI100G-160
6RI100G-160
1,550.00 บาท
7MBR15NE120-01
7MBR15NE120-01
7MBR15NE120-01
7,000.00 บาท
7MBR50SB060-50 (มือสอง)
7MBR50SB060-50 (มือสอง)
7MBR50SB060-50 (มือสอง)
4,500.00 บาท
BSM200GB60DLC (มือสอง)
BSM200GB60DLC (มือสอง)
BSM200GB60DLC (มือสอง)
1,250.00 บาท
CM30TF-12H
CM30TF-12H
CM30TF-12H
3,200.00 บาท
ENT81-055
ENT81-055
ENT81-055
3,200.00 บาท
EVK31-050
EVK31-050
EVK31-050
1,500.00 บาท
EVK31-050A
EVK31-050A
EVK31-050A
0.00 บาท
EVK71-050 (มือสอง)
EVK71-050 (มือสอง)
EVK71-050 (มือสอง)
1,500.00 บาท
EVM31-050A
EVM31-050A
EVM31-050A
3,200.00 บาท
FM50DY-9
FM50DY-9
FM50DY-9
1,800.00 บาท
H2G150ND06M1 (มือสอง)
H2G150ND06M1 (มือสอง)
H2G150ND06M1 (มือสอง)
1,250.00 บาท
L513F
L513F
L513F
750.00 บาท
MBM300HS6A
MBM300HS6A
MBM300HS6A
3,500.00 บาท
MDS150A1600V
MDS150A1600V
MDS150A1600V
1,800.00 บาท
MG100G1AL3
MG100G1AL3
MG100G1AL3
1,300.00 บาท
MG15G1AL3
MG15G1AL3
MG15G1AL3
350.00 บาท
MG30G6EL2
MG30G6EL2
MG30G6EL2
1,500.00 บาท