ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

40

เรียงลำดับโดย:
CD4001BCN
CD4001BCN
CD4001BCN
15.00 บาท
CD4001BE
CD4001BE
NOR GATE
12.00 บาท
CD40106BE
CD40106BE
CD40106BE
11.00 บาท
CD4011BE
CD4011BE
CD4011BE
9.00 บาท
CD4012BE
CD4012BE
CD4012BE
15.00 บาท
CD4013BE
CD4013BE
CD4013BE
9.00 บาท
CD4017BE
CD4017BE
DECADE COUNTER DIVIDER
15.00 บาท
CD4018BE
CD4018BE
CD4018BE
20.00 บาท
CD4020BE
CD4020BE
Counter Dividers
15.00 บาท
CD4022BE
CD4022BE
CD4022BE
84.00 บาท
CD4027BCN
CD4027BCN
CD4027BCN
38.00 บาท
CD4027BE
CD4027BE
CD4027BE
11.00 บาท
CD4029BE
CD4029BE
CD4029BE
15.00 บาท
CD4040BE
CD4040BE
CD4040BE
9.00 บาท
CD4049UBE
CD4049UBE
HEX BUFFER
18.00 บาท
CD4050BE
CD4050BE
CD4050BE
11.00 บาท
CD4069CN
CD4069CN
CD4069CN
22.00 บาท
CD4077BE
CD4077BE
CD4077BE
15.00 บาท
CD4081BE
CD4081BE
CD4081BE
12.00 บาท
CD4093BE
CD4093BE
NAND SCHMITT TRIGGER
10.00 บาท
HCF4050BE
HCF4050BE
HCF4050BE
7.50 บาท
HCF4053BE
HCF4053BE
HCF4053BE
45.00 บาท
HCF4060BEY
HCF4060BEY
HCF4060BEY
8.00 บาท
HEF4046BP
HEF4046BP
HEF4046BP
11.00 บาท
HEF4049BP
HEF4049BP
HEF4049BP
16.00 บาท
HEF4066BP
HEF4066BP
HEF4066BP
12.00 บาท
HEF4067BP
HEF4067BP
HEF4067BP
0.00 บาท
HEF4069UBP
HEF4069UBP
HEF4069UBP
9.00 บาท
HEF4077BP
HEF4077BP
HEF4077BP
13.00 บาท
HEF4081BP
HEF4081BP
CMOS AND GATE
15.00 บาท