ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

ELECTROLYTE

SMD Capacitor
SMD Capacitor
เรียงลำดับโดย:
0.1uF-100V
0.1uF-100V
0.1uF-100V
6.00 บาท
0.1uF-50V
0.1uF-50V
0.1uF-50V
1.00 บาท
0.22uF-16V BP
0.22uF-16V BP
0.22uF-16V BP
10.00 บาท
0.22uF-25V
0.22uF-25V
0.22uF-25V
2.50 บาท
0.22uF-50V
0.22uF-50V
0.22uF-50V
1.00 บาท
0.47uF-350V
0.47uF-350V
0.47uF-350V
10.00 บาท
0.47uF-50V
0.47uF-50V
0.47uF-50V
1.00 บาท
1.5uF-100V BP
1.5uF-100V BP
1.5uF-100V BP
9.00 บาท
1.8uF-63V BP
1.8uF-63V BP
1.8uF-63V BP
12.00 บาท
10000uF-25V
10000uF-25V
10000uF-25V
52.00 บาท
1000UF-100V
1000UF-100V
1000UF-100V
50.00 บาท
1000uF-10V
1000uF-10V
1000uF-10V
8.00 บาท
1000uF-16V
1000uF-16V
1000uF-16V
9.00 บาท
1000uF-25V
1000uF-25V
105°C
15.00 บาท
1000uF-35V (105°C)
1000uF-35V (105°C)
1000uF-35V (105°C)
22.00 บาท
1000uF-50V
1000uF-50V
1000uF-50V
15.00 บาท
1000uF-6.3V
1000uF-6.3V
1000uF-6.3V
10.00 บาท
1000UF-63V
1000UF-63V
1000UF-63V
19.00 บาท
100uF-100V
100uF-100V
100uF-100V
12.00 บาท
100uF-160V
100uF-160V
100uF-160V
22.00 บาท
100uF-160V
100uF-160V
100uF-160V
0.00 บาท
100uF-16V
100uF-16V
100uF-16V
3.00 บาท
100uF-16V Aluminum
100uF-16V Aluminum
100uF-16V Aluminum
25.00 บาท
100uF-200V
100uF-200V
100uF-200V
30.00 บาท
100uF-250V
100uF-250V
100uF-250V
35.00 บาท
100uF-25V
100uF-25V
100uF-25V
8.00 บาท
100uF-25V ตัวเตี้ย
100uF-25V ตัวเตี้ย
100uF-25V ตัวเตี้ย
25.00 บาท
100uF-35V
100uF-35V
100uF-35V
5.00 บาท
100uF-400V
100uF-400V
100uF-400V
65.00 บาท
100uF-50V
100uF-50V
100uF-50V
5.00 บาท