ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

BOSSZI

เรียงลำดับโดย:
AUTO-TRANSFORMER-13KVA-THREE-PHASE-1PHASE60AMP-INPUT360V-380V-400V-OUTPUT200V
AUTO-TRANSFORMER-13KVA-THREE-PHASE-1PHASE60AMP-INPUT360V-380V-400V-OUTPUT200V
AUTO-TRANSFORMER-13KVA
0.00 บาท
INPUT100V-OUTPUT15V-TRANSFORMER
INPUT100V-OUTPUT15V-TRANSFORMER
INPUT100V-OUTPUT15V
350.00 บาท
INPUT100V-OUTPUT30V-TRANSFORMER
INPUT100V-OUTPUT30V-TRANSFORMER
INPUT100V-OUTPUT30V
350.00 บาท
INPUT110V-OUTPUT24V-65VA-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT110V-OUTPUT24V-65VA-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT110V-OUTPUT24V
700.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT 3-0-3V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT 3-0-3V-200mA-TRANSFORMER
3-0-3V-200mA
95.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT110V-2A-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT110V-2A-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT110V-2A
0.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT12V-100mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT12V-100mA-TRANSFORMER
OUTPUT12V-100mA
80.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT12V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT12V-200mA-TRANSFORMER
12V-200mA
90.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT15-0-15V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT15-0-15V-200mA-TRANSFORMER
CT 15-0-15V-200mA
90.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT20V-100mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT20V-100mA-TRANSFORMER
20V-100MA
80.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT22V-100mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT22V-100mA-TRANSFORMER
22V-100mA
80.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT24-0-24V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT24-0-24V-200mA-TRANSFORMER
CT 24-0-24V-200mA
90.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT24V-100mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT24V-100mA-TRANSFORMER
24V-100mA
80.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT24V-400VA-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT24V
0.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT4.5V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT4.5V-200mA-TRANSFORMER
4.5V-200mA
90.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT6-0-6V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT6-0-6V-200mA-TRANSFORMER
CT 6-0-6V-200mA
90.00 บาท
INPUT220V-OUTPUT9V-200mA-TRANSFORMER
INPUT220V-OUTPUT9V-200mA-TRANSFORMER
9V-200mA
90.00 บาท
INPUT380V-220V-OUTPUT100V-110V-220V
INPUT380V-220V-OUTPUT100V-110V-220V
INPUT380-220
0.00 บาท
INPUT415V-OUTPUT220-26-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT415V-OUTPUT220-26-ISOLATR-TRANSFORMER
INPUT415V-OUTPUT220-26
1,400.00 บาท
INPUT690V-OUTPUT380V-1A
INPUT690V-OUTPUT380V-1A
INPUT690V-OUTPUT380V-1A
2,300.00 บาท
รับพันหม้อแปลง ตามที่ท่านต้องการ
รับพันหม้อแปลง ตามที่ท่านต้องการ
รับพันหม้อแปลง
0.00 บาท