ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

Communicate ติดต่อสื่อสาร

Communicate ติดต่อสื่อสาร

เรียงลำดับโดย:
HC-06 Bluetooth Serial Module
HC-06 Bluetooth Serial Module
HC-06 Bluetooth
170.00 บาท
Infrared Remote Control
Infrared Remote Control
Infrared Remote Control
95.00 บาท
NRF24L01
NRF24L01
NRF24L01
40.00 บาท
RS485 Module
RS485 Module
RS485 Module
70.00 บาท
USB TO TTL FT232RL 3.3V AND 5V
USB TO TTL FT232RL 3.3V AND 5V
FT232RL 3.3V AND 5V
150.00 บาท
USB TO TTL UART STC CH340G
USB TO TTL UART STC CH340G
CH340G
45.00 บาท
USB TO TTL UART STC CP2102
USB TO TTL UART STC CP2102
CP2102
150.00 บาท
WeMos D1 WiFi Arduino UNO R3 board ESP8266 ESP-12E IDE
WeMos D1 WiFi Arduino UNO R3 board ESP8266 ESP-12E IDE
WeMos D1 WiFi
250.00 บาท
Wireless RF 315Mhz
Wireless RF 315Mhz
Wireless RF 315Mhz
60.00 บาท
Wireless RF 433Mhz
Wireless RF 433Mhz
Wireless RF 433Mhz
60.00 บาท