ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

BOARD ARDUINO

BOARD ARDUINO

เรียงลำดับโดย:
Arduino Mega 2560 R3 พร้อมสาย
Arduino Mega 2560 R3 พร้อมสาย
พร้อมสาย
350.00 บาท
ARDUINO NANO V3.0 CH340G
ARDUINO NANO V3.0 CH340G
ARDUINO NANO V3.0 CH340G
110.00 บาท
Arduino Pro Mini 328P
Arduino Pro Mini 328P
Arduino Pro Mini 328P
90.00 บาท
Arduino UNO R3 ATmega328P (DIP) พร้อมสาย
Arduino UNO R3 ATmega328P (DIP) พร้อมสาย
Arduino UNO R3 ATmega328P (DIP) พร้อมสาย
250.00 บาท
Arduino UNO R3 ATmega328P พร้อมสาย
Arduino UNO R3 ATmega328P พร้อมสาย
ATmega328P
150.00 บาท
ATTiny85
ATTiny85
ATTiny85
90.00 บาท
NodeMcu Lua WIFI ESP8266
NodeMcu Lua WIFI ESP8266
NodeMcu Lua WIFI ESP8266
220.00 บาท