ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

BOARD

BOARD

เรียงลำดับโดย:
ADXL345
ADXL345
Three-axis Digital
174.00 บาท
arduino-uno-shield all-in-one
arduino-uno-shield all-in-one
arduino-uno-shield all-in-one
250.00 บาท
Buzzer Module 3.3-5V
Buzzer Module 3.3-5V
Buzzer Module 3.3-5V
50.00 บาท
DB25 to Connet
DB25 to Connet
DB25 to Connet
125.00 บาท
ESP8266-USB-ESP-01
ESP8266-USB-ESP-01
สำหรับโปรแกรม ESP-01
65.00 บาท
FM TEA5767 Radio Module
FM TEA5767 Radio Module
FM TEA5767 Radio Module
60.00 บาท
HY-SRF05 Ultrasonic Sensor Module
HY-SRF05 Ultrasonic Sensor Module
HY-SRF05
65.00 บาท
IC555 Timer Module
IC555 Timer Module
IC555 Timer Module
75.00 บาท
ISD1820 Module
ISD1820 Module
ISD1820 Module
120.00 บาท
JoyStick PS2
JoyStick PS2
JoyStick PS2
95.00 บาท
KY-008 laser module
KY-008 laser module
KY-008 laser module
60.00 บาท
MP3 BOARD
MP3 BOARD
MP3 BOARD
100.00 บาท
NodeMcu Lua WIFI ESP8266 V3
NodeMcu Lua WIFI ESP8266 V3
NodeMcu Lua WIFI ESP8266 V3
110.00 บาท
RS232 TO TTL การแปลง RS232 เป็นสัญญาณ TTL
RS232 TO TTL การแปลง RS232 เป็นสัญญาณ TTL
RS232 TO TTL
96.00 บาท
SW-18010P โมดูลตรวจจับการสั่นไหว
SW-18010P โมดูลตรวจจับการสั่นไหว
SW-18010P
60.00 บาท
WeMos D1 WiFi Arduino UNO R3 board ESP8266 ESP-12N F
WeMos D1 WiFi Arduino UNO R3 board ESP8266 ESP-12N F
WeMos D1 WiFi
200.00 บาท