ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

เซฺ็นเซอร์วัดสิ่งแวดล้อม

เซฺ็นเซอร์วัดสิ่งแวดล้อม

เรียงลำดับโดย:
DS18B20 Module
DS18B20 Module
DS18B20 Module
65.00 บาท
DS18B20 พร้อมสายวัด
DS18B20 พร้อมสายวัด
DS18B20 พร้อมสายวัด
86.00 บาท
Gas sensors MQ-2
Gas sensors MQ-2
Gas sensors MQ-2
160.00 บาท
GY-30 (BH1750FVI) Ambient Light Illuminace
GY-30 (BH1750FVI) Ambient Light Illuminace
GY-30 (BH1750FVI)
65.00 บาท
Humitdity and Temperature Sensor DHT11
Humitdity and Temperature Sensor DHT11
DHT11
50.00 บาท
LDR Sensor Module
LDR Sensor Module
LDR Sensor Module
85.00 บาท
Raindrops module โมดูลวัดความชื้นในอากาศและฝน
Raindrops module โมดูลวัดความชื้นในอากาศและฝน
Raindrops module
55.00 บาท
RCWL-0516 microwave radar sensor
RCWL-0516 microwave radar sensor
RCWL-0516
125.00 บาท
Soil Moisture Sensor Module
Soil Moisture Sensor Module
Soil Moisture Sensor
85.00 บาท
Thermistor NTC 10K สำหรับวัดอุณหภูมิ
Thermistor NTC 10K สำหรับวัดอุณหภูมิ
Thermistor NTC 10K
45.00 บาท
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ infrared
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ infrared
infrared
45.00 บาท