ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 

คริสตอล ออสซิเลเตอร์

เรียงลำดับโดย:
16.000MHz (16MHz) HC-49S
16.000MHz (16MHz) HC-49S
16.000MHz (16MHz) HC-49S
5.00 บาท
Oscillator silicon 38.0MHz
Oscillator silicon 38.0MHz
38.0MHz
2.00 บาท
X-TAL 10.000MHz
X-TAL 10.000MHz
X-TAL 10.000MHz
4.00 บาท
X-TAL 11.0592 MHz
X-TAL 11.0592 MHz
X-TAL 11.0592 MHz
4.00 บาท
X-TAL 12.0000 MHZ
X-TAL 12.0000 MHZ
X-TAL 12.0000 MHZ
4.00 บาท
X-TAL 16MHz
X-TAL 16MHz
X-TAL 16MHz
7.00 บาท
X-TAL 24.000MHz
X-TAL 24.000MHz
X-TAL 24.000MHz
4.00 บาท
X-TAL 32.000MHz
X-TAL 32.000MHz
X-TAL 32.000MHz
4.00 บาท
X-TAL 32.768KHz
X-TAL 32.768KHz
X-TAL 32.768KHz
6.00 บาท
X-TAL 4.000LH2
X-TAL 4.000LH2
X-TAL 4.000LH2
5.00 บาท
X-TAL 40.000MHz PLE
X-TAL 40.000MHz PLE
X-TAL 40.000MHz PLE
54.00 บาท
X-TAL 6.000MHz
X-TAL 6.000MHz
X-TAL 6.000MHz
58.00 บาท
X-TAL 7.3728MHz
X-TAL 7.3728MHz
X-TAL 7.3728MHz
5.00 บาท
X-TAL 8.000MHz
X-TAL 8.000MHz
X-TAL 8.000MHz
7.00 บาท
X-TEL 10.000MHz KF
X-TEL 10.000MHz KF
X-TEL 10.000MHz KF
58.00 บาท
X-TEL 12.000000MHz FOX
X-TEL 12.000000MHz FOX
X-TEL 12.000000MHz FOX
58.00 บาท
X-TEL 16.0000MHz KONY
X-TEL 16.0000MHz KONY
X-TEL 16.0000MHz KONY
58.00 บาท
X-TEL 20.000MHz MEIDEN
X-TEL 20.000MHz MEIDEN
X-TEL 20.000MHz MEIDEN
58.00 บาท
X-TEL 3.686400MHz
X-TEL 3.686400MHz
X-TEL 3.686400MHz
14.00 บาท
X-TEL 4.0000MHz KSY
X-TEL 4.0000MHz KSY
X-TEL 4.0000MHz KSY
58.00 บาท
X-TEL 40.000MHz
X-TEL 40.000MHz
X-TEL 40.000MHz
58.00 บาท